Bezpłatne dożywianie dzieci we wrześniu

We wrześniu bezpłatnym dożywianiem na terenie gdańskich szkół zostało objętych ponad dwa tysiące dzieci.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego poinformował o dożywieniu łącznie 2 303 dzieci z ubogich rodzin, w tym:

806 dzieci ? z Budżetu Miasta;
1026 dzieci ? z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku;
20 dzieci ? z funduszy Ośrodków Pomocy spoza Gdańska;
126 dzieci ? z funduszy uzyskanych od organizacji pozarządowych;
185 dzieci ? z funduszy przekazanych przez kościoły i związki wyznaniowe;
31 dzieci ? ze środków osób prywatnych;
7 dzieci ? z funduszy pozyskanych od innych osób prawnych;
12 dzieci ? z funduszy Rad Rodziców i Komitetów Rodzicielskich;
90 dzieci ? z funduszy pozyskanych przez szkoły.

Ponadto, z funduszy pozyskanych od MOPS i sponsorów, 100 dzieci skorzystało także z podwieczorków organizowanych w ramach zajęć świetlic środowiskowych.
Rzeczywista liczba dzieci, które uzyskały pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania, jest większa, ponieważ nie wszystkie szkoły przysłały informacje.

Dariusz Wołodźko

Metryczka publikacji