Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Apel Wójta Gminy Osiek o pomoc

W sobotę dnia 14.07 br. kilka minut po godzinie 17.00 przez gminę Osiek przeszła trąba powietrzna. Żywioł zniszczył zabudowania mieszkalne, budynki gospodarcze, domki letniskowe i kilkadziesiąt hektarów lasu. Zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych.

Wśród najbardziej poszkodowanych mieszkańców są:
- Państwo Barbara i Roman Erdanowscy, Wycinki,
- Pan Zbigniew Erdanowski, Wycinki,
- Pani Anna Zakrocka, Wycinki,
- Pan Jan Sagermann, Radogoszcz,
- Pani Helena i Pan Czesław Noga, Dęba Góra,
- Pan Edwin Piórek, Radogoszcz.

Uszkodzone są również domy letniskowe wczasowiczów.
W związku z nieszczęściem, które dotknęło naszą gminę i jej mieszkańców ośmielam się prosić dla nich o pomoc. Wierzę, że wrażliwość ludzka jest niezmierna, co zawsze dawało się odczuć w bezmiarze tragedii jakie nas dotykały.
Najbardziej potrzebne jest wsparcie finansowe. Za okazaną życzliwość z góry dziękuję w imieniu własnym i wszystkich osób poszkodowanych w tej tragedii.
Pomoc finansową można wpłacać na Nr konta 83 8342 0009 0014 0559 2000 0001 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Gminny w Osieku.

Z poważaniem
Wójt Gminy
inż. Stanisława Kurowska

pismo Apel o pomoc (461.41 KB)

więcej: www.osiek.gda.pl

Metryczka publikacji