Akcja "Życie z Pompą"

2
W Gdańsku, z inicjatywy kręgu osób środowiska medycznego i rodziców dzieci żywionych pozajelitowo, ruszyła akcja społeczna ?żyć z POMPĄ?. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane z myślą o dzieciach, które rodzą się z poważną wadą przewodu pokarmowego i zmuszone są do otrzymywania niezbędnych do życia składników żywieniowych drogą dożylną.

Celem tej akcji jest wsparcie Pomorskiego Centrum Traumatologii - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku w zakupie profesjonalnej aparatury do przygotowania żywienia pozajelitowego. Ze strony Szpitala akcja prowadzona jest przez specjalistów Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci AMG.

Obecnie w północnej Polsce brakuje ośrodka medycznego, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt do przygotowania żywienia pozajelitowego, który zapewniłby dzieciom żywionym pozajelitowo dostarczanie do domu przygotowanych przez wyspecjalizowanych farmaceutów w sterylnych warunkach  mieszanek żywieniowych. Dotychczas z uwagi na brak możliwości technicznych, część rodziców musi przygotowywać mieszaniny samodzielnie w domu. Zwiększa to oczywiście ryzyko powikłań.

1

W przedsięwzięcie ?żyć z POMPĄ? zaangażowało się wiele osób i środowisk, m. in. posłanka na Sejm RP Iwona Guzowska, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, organizacje pozarządowe, dziennikarze, gdańscy sportowcy ? szermierze z Sylwią Gruchałą na czele i Leszek Blanik. Inicjatorzy oraz wolontariusze akcji zamierzają pozyskiwać środki niezbędne do zakupu wspomnianej aparatury poprzez współpracę ze sponsorami oraz organizując imprezy, kwesty i licytacje.

Inicjatywę ?żyć z POMPĄ? można wspierać, wpłacając środki na cele akcji na konto:

Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych,
Gdańsk 80-808, ul. Biegańskiego 10/26
nr KRS - 0000241772,
Nr konta PKO S. A. 731240 5400 1111 0000 4918 48 95
z dopiskiem ?żyć z POMPĄ?

 

Dziennik Bałtycki Polska The Times, 29 maja 2008
http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/858446.html

Metryczka publikacji