Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB)

Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (349.66 KB)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na:

  1. adresy e-mail: wso@gdansk.gda.pl lub umg@gdansk.gda.pl
  2. korespondencyjnie na adres pocztowy:   
    Urząd Miejski w Gdańsku    
    ul. Nowe Ogrody 8/12   
    80-803 Gdańsk
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej na plaftormie ePUAP
  4. bezpośrednio w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Metryczka publikacji