Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB)

Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na:

1) adresy e-mail: wso@gdansk.gda.pl lub umg@gdansk.gda.pl,

2) korespondencyjnie na adres pocztowy:

    Urząd Miejski w Gdańsku
    ul. Nowe Ogrody 8/12
    80-803 Gdańsk

3) za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej na plaftormie ePUAP

4) bezpośrednio w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryczka publikacji