Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy wypełnić na załączonym formularzu

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (12.96 KB)

Instrukcja udostępniania i przekazywania w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można składać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Gdańsku znajdującą się  na platformie ePUAP lub wysyłać na adres: 

Urząd Miejski w Gdańsku 
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Ponadto wnioski można składać bezpośrednio w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryczka publikacji