BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Przydzielanie sezonowych punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku

Formularze do pobrania:

formularz wniosku (19.98 KB)

regulamin konkursu przydzielania sezonowych punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta (176.15 KB)

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

1) wniosek wg załączonego wzoru zawierający: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail wnioskodawcy, datę sporządzenia wniosku, kopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie plastyczne (dyplom ukończenia studiów/ legitymacja studencka/ legitymacja szkolna/ zaświadczenia), informacje dotyczące szczególnych osiągnięć artystycznych, opis prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży;

2) przykłady prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży w formie fotografii, kolorowego wydruku, albumu lub portfolio wnioskodawcy;

3) projekt zagospodarowania całej przestrzeni wystawienniczej (o maksymalnych wymiarach 2m2), zawierający:

- rozmieszczenie ekspozytorów i innych elementów (w tym mebli np. krzesła),

- sposób przechowywania dzieł na sprzedaż (dodatkowych ponad wyeksponowane) i innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności,

- informację o wykorzystanych materiałach, kolorystyce, wymiarach wszystkich ekspozytorów i elementów punktu.

Jeżeli wnioskodawca w ubiegłym sezonie prowadził punkt na terenie Głównego i Starego Miasta, można zamiast projektu dołączyć zdjęcie punktu wraz z wszystkimi ekspozytorami i elementami.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Termin składania wniosków ustala się na okres od 1 do 28 lutego danego roku.

Wnioski rozpatruje komisja w składzie zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Potwierdzenia przydzielenia lokalizacji wydawane są przez Biuro Prezydenta ds. Kultury.

Otrzymanie w BPK potwierdzenia przydzielenia sezonowego punktu handlowego jest podstawą do ubiegania się o następujące, obowiązkowe dokumenty w GZDiZ:

a) akceptację wyglądu punktu handlowego wydawanego w formie uzgodnienia,

b) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawanego w formie decyzji administracyjnej - Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia związanych z tym opłat,

c) identyfikator punktu.


Miejsce złożenia wniosków:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko nr 14 do 17
tel. 58 323 60 64 do 67

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko nr 7
tel. 58 526 81 00

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Prezydenta ds. Kultury – Referat Polityki Kulturalnej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 155
tel. 58 323 65 17

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994; zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)


metryczka publikacji