Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wniosek do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski składane są do 20 października danego roku kalendarzowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko nr 14 do 17
tel. 58 323 60 64 do 67

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko nr 7
tel. 58 526 81 00

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Prezydenta ds. Kultury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 123
tel. 58 323 65 15

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Uchwała NR XX/512/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji