Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wniosek do Nagrody "Splendor Gedanensis" i do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

  • Do Nagrody "Splendor Gedanensis" - wniosek zawierający dane osobowe kandydata, życiorys artystyczny oraz opis jego szczególnych osiągnięć w danym roku.
  • Do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska - wniosek z danymi osoby fizycznej lub prawnej zgłaszanej do Tytułu wraz z uzasadnieniem.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski składane są do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

punkt informacji – pok. 103

tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

punkt informacji – pok. 40

tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4

ul. Wilanowska 2, 80-809 Gdańsk

punkt informacji

tel.: 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu    

 

Za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednią Nagrodę.

Potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Potwierdzenie złożenia wniosku należy złożyć :

  • osobiście - Urząd Miejski w Gdańsku lub w Zespołach Obsługi Mieszkańców nr 1, 3, 4

lub

  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego,  o terminie złożenia  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

lub

  • korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Prezydenta ds. Kultury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 123
tel. 58 323 65 56

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji