Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Gdańsku

Straż Miejska w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Kacprzak.
 • E-mail: robert.kacprzak@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 301 30 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Inspektor ds. skarg
 • Adres: ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk
 • E-mail: sm@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 301 30 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Elbląskiej 54/60

Dojazd 
Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Elbląskiej 54/60 można dojechać liniami tramwajowymi numer 8,9 – przystanek Brama Żuławska. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 112, 166, 186 – przystanek Brama Żuławska, linią 178 przystanek Na Szańcach. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 700 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów. 

Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl 

Opis ogólny budynku przy ul. Elbląskiej 54/60 
Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się jedno oznakowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz parking z wydzielonymi dwoma miejscami dla interesantów. Miejsca oznaczone są pionowo i poziomo.

Do wejścia budynku prowadzą schody, a po prawej stronie znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.  Obsługa interesantów odbywa się na parterze, gdzie znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy osobowej.  
Informacji udziela strażnik pełniący służbę na dyżurce przy wejściu wewnątrz budynku.

Dziennik Korespondencji
Dziennik Korespondencji znajduje się na parterze wewnątrz budynku na dyżurce przy wejściu.

 

Siedziba przy ulicy Gospody 2c (Referat Dzielnicowy I)

Dojazd 
Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Gospody 2c można dojechać liniami tramwajowymi numer 2, 4, 5, 6, 8 – przystanek Gospody. Można dojechać także linią autobusową numer 148 – przystanek Gospody, linią 227 przystanek Pomorska. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 150 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów. 

Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Żabianka - AWFiS. Odległość od stacji kolejowej wynosi około 1 kilometra. 

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl 

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania informacje na stronie: https://gzdiz.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Gospody 2c (Referat Dzielnicowy I)
Około 80 metrów od wejścia, przy sklepie, znajduje się jedno oznakowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone są pionowo i poziomo.

Wejście do budynku znajduje się na podwyższeniu. W budynku nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście przez klatkę schodową. W budynku nie ma windy osobowej.

 

Siedziba przy alei Grunwaldzkiej 186 (Referat Dzielnicowy III)

Dojazd
W budynku przy alei Grunwaldzkiej 186 Straż Miejska zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Referatu Dzielnicowego III.

Do siedziby Straży Miejskiej przy al. Grunwaldzkiej 186 można dojechać liniami tramwajowymi numer 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 – przystanek Wojska Polskiego. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 122, 158, 199, 258 – przystanek Wojska Polskiego. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 400 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.

Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Zaspa. Odległość od stacji kolejowej wynosi około 800 metrów.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania informacje na stronie: https://gzdiz.gda.pl

Opis ogólny budynku przy al. Grunwaldzkiej 186 (Referat Dzielnicowy III)
Przed wejściem do budynku, od ulicy Mirona Białoszewskiego, znajduje się jedno oznakowane miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce oznaczone jest pionowo i poziomo.

Dla klientów udostępnione są dwa wejścia do budynku. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych możliwe jest wyłącznie od ulicy Mirona Białoszewskiego. Wejście wyposażone jest w platformę dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się na parterze.

 

Siedziba przy ul. Orfeusza 2 (Referat Dzielnicowy IV)

Dojazd
W budynku przy ul. Orfeusza 2 Straż Miejska zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Referatu Dzielnicowego IV.

Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Orfeusza 2 można dojechać liniami autobusowymi numer 179, 210, 269 – przystanek Jednorożca. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.

Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Orfeusza 2 (Referat Dzielnicowy IV)
W pobliżu budynku znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca oznaczone są pionowo i poziomo.

Do wejścia budynku prowadzą schody, obok nich znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się na parterze, gdzie znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy osobowej.

 

Siedziba przy ul. Wilanowskiej 2 (Referat Dzielnicowy V)

Dojazd
W budynku przy ul. Milskiego 1 Straż Miejska zajmuje część pomieszczeń budynku, przeznaczonych na potrzeby Referatu Dzielnicowego V.

Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Wilanowskiej 2 można dojechać liniami tramwajowymi 2, 3, 4, 6, 7 – przystanek Wilanowska. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 115, 120, 156, 162, 174, 175, 195, 227 – przystanek Wilanowska, liniami 118, 262 – przystanek Osiedle Jary. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 150 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów.

Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Wilanowskiej 2 (Referat Dzielnicowy V)
W pobliżu budynku znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca oznaczone są pionowo i poziomo.

Do wejścia budynku prowadzą schody, obok nich znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się na parterze, gdzie znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy osobowej.

 

Siedziba przy ul. Białej 1b (Referat Ekologiczny)

Dojazd
W budynku „Biała Office” przy ul. Białej 1b Straż Miejska zajmuje część pomieszczeń znajdujących się na III piętrze, przeznaczonych na potrzeby Referatu Ekologicznego.

Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Białej 1b można dojechać liniami tramwajowymi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 – przystanek Miszewskiego. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 115, 168, 199 – Uphagena, linią 124 – przystanek Biała, liniami 162 i 262 – przystanek Grunwaldzka. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 550 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.

Rozkład jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl.

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz. Odległość od stacji kolejowej wynosi około 800 metrów.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania informacje na stronie: https://gzdiz.gda.pl.

Opis ogólny budynku przy ul. Białej 1b (Referat Ekologiczny)
W pobliżu budynku nie ma miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ul. Wyspiańskiego przy Targowisku Miejskim „Gdańsk Wrzeszcz”. Miejsca oznaczone są pionowo i poziomo.

Do wejścia budynku prowadzą schody, obok nich znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obsługa interesantów odbywa się na III piętrze. Najbliższa toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Wyspiańskiego 9A. W budynku znajduje się winda osobowa.