Straż Miejska w Gdańsku

ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

tel. 58 301-30-11
fax 58 346-28-11

Numer zgłoszeniowy - 986 - czynny całą dobę

e-mail: sm@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /SMGDANSK/SkrytkaESP
strona internetowa: strazmiejska.gda.pl

Godziny urzędowania - dni powszednie:
Sekretariat: 7.30 - 15.30
Kasa: 8.00 - 14.30 (przerwa 9.30 - 9.45), w środy w godzinach 8.00 - 17.00
Referat Wykroczeń: 8.00 - 15.00, w środy w godzinach 8.00 - 17.00

REGON 190539289
NIP 5830010585