BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Otto Steffens

GOM_okładka
Urodzony w Gdańsku 7 kwietnia 1826 r. w starej gdańskiej rodzinie kupieckiej, będącej przez cały XIX wiek właścicielami Złotej Kamieniczki i letniej rezydencji przy Jaśkowej Dolinie 15. Ukończył Gimnazjum Miejskie, potem w latach 1845-1848 studiował prawo w Berlinie i Heidelbergu. Po studiach do 1861 r. pracował jako sędzia w gdańskim sądzie. Potem został radcą prawnym w rodzinnej firmie. Po śmierci ojca Carla Gottlieba został w 1864 r. jej współwłaścicielem, a zarazem szefem. Firma specjalizowała się w hurtowym handlu zbożem i drewnem. Był udziałowcem Prywatnego Banku Akcyjnego w Gdańsku i członkiem zarządu Korporacji Kupców Gdańskich.

W 1864 r. zastąpił ojca w Radzie Miejskiej; od 1871 do 1880 r. był wiceprzewodniczącym, a od 1881 r. do grudnia 1898 r. jej przewodniczącym. Pełniąc te funkcję wspierał Zarząd Miejski z nadburmistrzem L.Winterem i jego następcami, w realizacji wszelkich zamierzeń mających na celu unowocześnienie miasta, rozwój przemysłu, portu czy żeglugi. Na uwadze miano także sprawy oświaty i kultury. Potwierdzają to zachowane sprawozdania z realizacji budżetu Gdańska w poszczególnych latach. Doceniając jego zasługi, Rada Miasta przyznała mu w dniu jego 70-tych urodzin tytuł Honorowego Obywatela. Dyplom wręczono w Ratuszu Głównego Miasta, zaś uroczysty bankiet wydany na jego cześć odbył się tego dnia wieczorem w Dworze Artusa.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji