BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Ks. Stanislaw Kostka Rosołkiewicz

informator 2006
Urodził się 13 listopada 1775 r. w Starych Szkotach pod Gdańskiem. Był synem kościelnego z kościoła św.Ignacego. Nauki szkolne pobierał w miejscowej szkole. Studia filozoficzno- teologiczne odbył w seminarium duchownym we Włocławku. Przez dwa lata /1797-1799/ pracował jako nauczyciel w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie otrzymał l września 1799 roku we Włocławku.

Przez ordynariusza biskupa Józefa Rybińskiego skierowany został do pracy duszpasterskiej w Gdańsku. Początkowo był wikarym przy Kaplicy Królewskiej, potem od 1818 r., jej proboszczem. W 1810 otrzymał tytuł kanonika włocławskiego, a w 1816 r. został dziekanem gdańskim i szambelanem papieskim. Od 1836 r. uczył też religii w Miejskim Gimnazjum.

Szczególną opieką otaczał szkołę powszechną dla chłopców przy Kaplicy Królewskiej. Wychowanek szkoły jak i proboszcza Matthias Rozyński /1804-1877/ po zdobyciu wykształcenia, od 1827 r. był początkowo jej nauczycielem, a w latach 1839 -1877 jej kierownikiem. Cieszył się dużym autorytetem wśród wiernych wyznania katolickiego w Gdańsku, którzy w 1849 r. stanowili 20 % całej ludności miasta.

Na proboszczu Kaplicy Królewskiej do 1840 r., kiedy to powołano nowe parafie na terenie miasta, spoczywał główny ciężar szerzenia tej wiary, po likwidacji przez władze gdańskich klasztorów katolickich - dominikanów, brygidek czy oliwskich cystersów. Z jego inicjatywy powstał w 1848 r. gdański oddział ogólnoniemieckiego, katolickiego Towarzystwa Piusa zajmującego się prowadzeniem szpitali, szkół, domów opieki nad ubogimi i chorymi. Towarzystwo to doprowadziło do otwarcia 19 marca 1853 r. szpitala pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii przy ul. Łąkowej.

W 50-lecie kapłaństwa odznaczony został przez króla Prus Orderem Czerwonego Orła III klasy, a przez Radę Miasta tytułem Honorowego Obywatela. Wręczenie orderu i dyplomu miało miejsce l września 1849 r. w Kaplicy Królewskiej. Obok władz państwowych i miejskich uczestniczyła w uroczystości młodzież przykościelnej szkoły oraz parafianie. Od nich otrzymał w darze nowy ornat i precjoza mszalne oraz portret, dzieło Davida Carla Franza. Zmarł w Gdańsku 16 czerwca 1855 r.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji