BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja Spraw Społecznych i Ochrony ZdrowiaKOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I OCHRONY ZDROWIA

e-mail: kssioz.rmg@gdansk.gda.pl
 1. Tomaszewska Monika - przewodnicząca
 2. Adamski Jerzy- wiceprzewodniczący
 3. Gierszewski Piotr
 4. Gorecki Jarosław
 5. Gosz Zofia
 6. Putrycz Danuta
 7. Zdanowicz Mirosław
Obsługa techniczna p. Maria Topczewska pok. 109 tel. 323-70-18

Do zadań Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia należy:
 • Polityka w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia
 • Polityka w zakresie zwalczania patologii społecznej w tym narkomanii i alkoholizmu.
 • Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących w służbie zdrowia.
 • Współpraca z kasami chorych.
 • Współdziałanie z instytucjami naukowymi i instytucjami ochrony zdrowia.
 • Opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych.
 • Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia w mieście.
 • Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących w strukturach pomocy społecznej.
 • Polityka w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.
 • Polityka w zakresie problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych.
 • Stymulowanie polityki pro-rodzinnej miasta.
 • Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
 • Stymulowanie długofalowego współdziałania samorządu z organizacjami pozarządowymi.
 • Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
24.04.2006 DOC 127 KB (127 KB) PDF 172 KB (29 KB)
13.02.2006 DOC 183 KB (183 KB) PDF 211 KB (5 KB)
23.01.2006 DOC 121 KB (5 KB) PDF 148 KB (76 KB)


 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
24.10.2005 DOC (134 KB) PDF (72 KB)
29.09.2005 DOC (80 KB) PDF (91 KB)
26.09.2005 DOC (144 KB) PDF (45 KB)
11.07.2005 DOC (5 KB) PDF (5 KB)
25.04.2005 DOC 132 (132 KB) PDF 263 (59 KB)
21.03.2005 DOC 232 (232 KB) PDF 349 (7 KB)
14.02.2005 DOC 284 (5 KB) PDF 378 (66 KB)
10.01.2005 DOC 282 (282 KB) PDF 395 (15 KB)
 Sprawozdania
rok Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
2005 DOC (40 KB) PDF (2 KB)
metryczka publikacji