BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

August Anton Ludwig von Mackensen

wskazniki makr - okladka
Urodził się 6 grudnia 1849 r. w majątku Leipnitz koło Wittenbergii. Uczył się w gimnazjum w Torgau. W 1869 r. wstąpił jako do kawaleryjskiego pułku Leibhuzarów. Z nimi walczył w latach 1870-1871 w wojnie z Francją. Potem studiował gospodarkę na uniwersytecie. Od 1873 r. porucznik w macierzystym pułku huzarów. Od 1893 r. dowódca jego pierwszego pułku w Gdańsku. Od 1894 r. podpułkownik, 1897 - pułkownik, 1900 r. - generał major i dowódca brygady huzarów w Gdańsku. Honorowym jej szefem był sam cesarz Wilhelm II. W latach 1908-1914 jako generał kawalerii - dowódca XVII Korpusu Armijnego w Gdańsku.

Po wybuchu wojny w sierpniu 1914 r., dowodził 11 armią niemiecką w rejonie Łodzi, potem w Galicji i Rumunii. 23 czerwca 1915 r. w dowód zasług wojennych cesarz mianował go generałem - feldmarszałkiem. Po wojnie internowany i oskarżony przez aliantów o zbrodnie wojenne na Bałkanach. Po 1920 r. mieszkał w swoich majątkach na Pomorzu Zachodnim. Był sympatykiem kół głoszących rewizję traktatu wersalskiego i granic Niemiec z Polską.

6 sierpnia 1915 r. wraz z P. Hindenburgiem otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gdańska. Wcześniej, 26 czerwca tego roku uhonorowała go Rada Miasta Sopotu, a 29 czerwca został doctorem honoris causa Politechniki Gdańskiej /Technische Hochschule/. Zmarł, po ucieczce ze swego majątku Janowice koło Lęborka, w Celle koło Hanoweru 8 listopada 1945 r.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji