BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Adolf Heinrich Wilhelm von Grabow

rocznik 2006
Następcą Friedricha Rüchel-Kleista na stanowisku gubernatora wojskowego Gdańska został generał-lejtnant Adolf Heinrich Wilhelm von Grabow, łącząc tę funkcję z dowództwem 2 dywizji w Gdańsku.

Urodzony w 1782 r. od młodych lat służył w armii pruskiej, w tym i w okresie wojen napoleońskich. W 1816 r. w stopniu pułkownika-lejtnanta dowodził pułkiem piechoty Frankfurcie nad Odrą. Potem jako generał major brygadą piechoty w Erfurcie. 30 marca 1838 r. został dowódcą 2 dywizji w Gdańsku, w skład której obok kawalerii wchodziła piechota i artyleria. 7 kwietnia 1842 r. awansowany został przez króla Prus Fryderyka Wilhelma IV do stopnia generała lejtnanta. 30 czerwca 1849 r. pożegnał się z Gdańskiem przechodząc na stanowisko dowódcy okręgu wojskowego w Szczecinie.

Tytuł Honorowego Obywatela Rada Miasta Gdańska nadała mu 13 czerwca tego roku. Daty i okoliczności wręczenia dyplomu nie znamy; zapewne miało to miejsce przed jego wyjazdem z miasta. Brak też bliższych informacji o jego szczególnych zasługach dla samego Gdańska, w którym służył przez jedenaście lat.

Od 1857 r. był generał-adjutantem kolejnych królów Prus: Fryderyka Wilhelma IV i Wilhelma I. Zmarł w wieku 86 lat 21 października 1868 r. Do śmierci nie stracił kontaktów z Gdańskiem, bowiem od 1852 roku był szefem, czyli honorowym dowódcą stacjonującego w nim 5 Regimentu Piechoty /Grenadierów/.


opracował: dr Mirosław Gliński
metryczka publikacji