Adres:
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
tel.: +48 58 520 57 00
faks: +48 58 520 57 50
e-mail: ztm@gdansk.gda.pl
ePUAP: /ZTM_Gdansk/SkrytkaESP

Organizacja jednostki

Do prowadzenia działalności przez ZTM wyodrębnia się następujące piony:

Pion Dyrektora DN:
- Sekcja Administracyjno-Osobowa  NA
- Radca Prawny  NR
- Stanowisko do spraw integracji taryfowej  NI
- Dział Przewozów  NP
- Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych  DO
- Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy  DE

 

Pion Z-cy Dyrektora ds Operacyjnych DO:
- Sekcja Utrzymania Systemów  OU
- Sekcja Informacji Przystankowej  OI
- Centrala Ruchu  OC
- Sekcja Usług Przewozowych  OP
- Sekcja Komunikacji i Marketingu  OM

 

Pion Z-cy Dyrektora ds Ekonomicznych – Głównego Księgowego DE:
- Dział Księgowości i Płac  EK
- Dział Analiz  EA
- Dział Organizacji i Sprzedaży Biletów, w tym:
I. Sekcja Personalizacji Kart EP
II. Punkty Obsługi Klienta EO
III. Sekcja Odwołań i Windykacji EW
 EB