BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Rejestr petycji składanych do Rady Miasta Gdańska

numer data wpływu przedmiot petycji petycja komórka wiodąca termin odpowiedzi data odpowiedzi odpowiedź forma złożenia przebieg postępowania
005/2019 09.12.2019 w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów 005/2019 (217.46 KB) BRMG      

pisemna
RPW 442688

  • skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 13.12.2019
004/2019 28.11-2019 w sprawie budowy parkingu kubaturowego przy ul. Podwale Staromiejskie 004/2019 (421.04 KB) BRMG      

pisemna
RPW 430829

  • skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 29.11.2019

003/2019 26.06.2019 W sprawie nadania Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska petycja 003/2019 (426.09 KB) BRMG 26.09.2019 10-09-2019 Stanowisko RMG (158.19 KB)

pisemna

002/2019 09.05.2019 w spr. przeliczenia stwki dla taksowek osobowych i wprowadzenia limitu taksowek na terenie Gdańska petycja 002/2019 (391.56 KB) BRMG 09.08.2019 bez rozpoznania bez rozpoznania

pisemna

001/2019 29.04.2019 zniesienie odpłatności za uslugi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Gdańsku petycja 001/2019 (563.35 KB) BRMG 29.05.2019 10-09-2019 Stanowisko RMG (163.08 KB)

pisemna

2/2018 20018-06-21 o zmianę treści uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych na zasadach określonych w uchwale Rady Ministrów nr 268 z dnia 27 grudnia 1982 roku w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego pełna treść petycji - po anonimizacji (244.18 KB) BRMG 2019-09-21    

pisemnie

  • 2018-06-26 przekazano do Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej;
1/2018 2018-06-01 o podjęcie uchwały ustalającej dla prezydenta Gdańska kierunek działania polegający na zwiększeniu liczby i dostępności żłobków publicznych dla dzieci do lat 3, oraz przedszkoli publicznych samorzadowych na terenie Gminy Miasta Gdańska pełna treść petycji (467.31 KB) BRMG 20018-09-01    

elektroniczna

EZD 830607

1/2017 2017-05-15 o podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych o podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku (312.85 KB) BRMG 2015-08-14 2017-07-05 (122.27 KB)

elektroniczna
EZD 219769

2017-05-25 skierowana do Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej.

2017-06-20 Punkt nr 9 porządku obrad Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej (525.59 KB)

2017-06-28 Projekt uchwały na sesję RMG w dniu 29-06-2017
Druk nr 1197 (46.78 KB)

2017-06-29 Uchwała Nr XLI/1151/17 Rady Miasta Gdańska

 

2016 - brak Petycji 
2/2015 2015.12.14 o podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, a w szczególności do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego 2 (382.22 KB) BRMG 2016.03.14 2016.06.07 2_odp (406.15 KB) elektroniczna
DocMan 316188

23.02.2016. Punkt nr 3 porządku obrad Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej 

03.03.2016 Pismo dotyczące terminu procedowania pismo_03032016 (223.92 KB)

24.05.2016. Punkt nr 12 Porządku obrad  Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej

projekt_uchwaly_RMG nr_698 (113.67 KB)

31.05.2016. uchwała nr XIV/666/16  Rady Miasta Gdańska
1/2015 2015.09.06 w kwestii likwidacji Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Skorygowana wersja petycji w interesie publicznym do Rady Miasta Gdańska z 6 września 2015 r. w kwestii likwidacji Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych (234.85 KB) BRMG 2015.12.06. 2015.12.04 plik_odp (1.45 MB) elektroniczna

- 2015.11.24.
Punkt 11 porządku obrad Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej - Rozpatrzenie petycji Pana Andrzeja Kamińskiego z dnia 6 września 2015 roku w kwestii likwidacji Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

- 2015.11.25. projekt_uchwaly_RMG nr_530 (77.76 KB) na sesję 26.11.2015r. 

uchwala nr XVI/499/15 z 26.11.2015 (1.47 MB) 

w sprawie petycji w interesie publicznym w kwestii likwidacji Gdańskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych