BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

Zakres działania:

  1. Rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  2. Rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  3. Rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.


Obsługa merytoryczna

p. Ewelina Szymczyk, pok. 121, tel. 58 323 70 28, fax: 58 323 70 71
e-mail: ewelina.szymczyk@gdansk.gda.plPlany PracyPobierz plikSprawozdaniaPobierz plik


 

Porządek najbliższego posiedzeniaPobierz plik
Rok 2018


21.01.2019
porządek (194.91 KB)
10.12.2018
porządek (157.77 KB)


Protokół z posiedzenia komisji z dniaPobierz plik
Rok 2018


metryczka publikacji