BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

Zakres działania:

porządek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  2. Rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  3. Rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.

 

Obsługa merytoryczna

p. Ewelina Szymczyk, pok. 121, tel. 58 323 70 28, fax: 58 323 70 71
e-mail: ewelina.szymczyk@gdansk.gda.pl

 

 

Plany Pracy Pobierz plik
na 2019 rok plan pracy (536.57 KB)

 

Sprawozdania Pobierz plik
   

 

Porządek najbliższego posiedzenia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
   
13.01.2020 porządek 13.01.2020 (158.95 KB) 
10.12.2019 porządek 10.12.2019 (175.76 KB)
  28.11.2019 porządek 28.11.2019 (139 KB)
18.11.2019 porządek 18.11.2019 (178.67 KB)
15.10.2019 porządek 15.10.19 (246.46 KB)
16.09.2019 porządek 16.09.19 (162.32 KB)
19.08.2019 porządek 19.08.19 (418.82 KB)
17.06.2019 porządek 17.06.2019 (445.34 KB)
20.05.2019 porządek 20.05.2019 (411.6 KB)
17.04.2019 porządek 17.04.2019 (226.47 KB)
18.03.2019 porządek 18.03.2019 (193.26 KB)
19.02.2019 porządek 19.02.2019 (191.52 KB)
21.01.2019 porządek 21.01.2019 (194.91 KB)
10.12.2018 porządek 10.12.2018 (157.77 KB)

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Rok 2018/2019/2020
   
10.12.2019 protokół 10.12.2019 (1.52 MB)  
15.10.2019 protokół 15.10.2019 (1.44 MB)  
16.09.2019 protokół 16.09.19 (1.95 MB)
19.08.2019 protokół 19.08.2019 (2.47 MB)
17.06.2019 protokół 17.06.2019 (3.04 MB)  
20.05.2019 protokół 20.05.2019 (2.37 MB)  
17.04.2019 protokół 17.04.2019 (677.23 KB)
18.03.2019 protokół 18.03.2019 (1.44 MB)  
19.02.2019 protokół 19.02.2019 (938.7 KB)
10.12.2018 protokół 10.12.2018 (1.29 MB)
22.11.2018 protokół 22.11.2018 (301.26 KB)
metryczka publikacji