BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Medal Księcia Mściwoja II i św. Wojciecha


Oba medale są honorowymi odznaczeniami Rady Miasta Gdańska przyznawanymi za wybitne zasługi na rzecz miasta. Wykonane w srebrze medale otrzymują osoby prywatne, instytucje bądź organizacje, których działania przyczyniły się do rozsławienia imienia Gdańska zarówno w regionie, kraju jak i na świecie. Kapituła nagradza osoby, które podejmują wszelkie publicznie pożyteczne inicjatywy. Oba medale otrzymują osoby wyróżniające się poprzez swoją pracę bądź zainteresowania, które swoim działaniem wyrastają ponad przeciętność. Działania dostrzegane i nagradzane przez Kapitułę dotyczą wszystkich dziedzin życia: kultury, nauki, służby zdrowia, gospodarki.
Dodatkowo medalem św. Wojciecha nagradzani są ludzie, którzy pracują na rzecz współpracy i pojednania między narodami oraz wyróżniają się działając na rzecz tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii. Medal św. Wojciecha przyznawany jest osobom, które swym działaniem i pracą przekraczają granice regionów i państw.

Oba medale przyznaje dziewięcioosobowa Kapituła powoływana na 4 lata przez Radę Miasta Gdańska. Regulamin przyznawania medali określa, iż każdego roku Kapituła może przyznać maksymalnie 6 medali św. Wojciecha oraz 12 medali księcia Mściwoja II. Pierwsze medale Rada Miasta Gdańska przyznała w 1997 r.

Uchwała RMG w sprawie ustanowienia Medalu Św. Wojciecha (1.43 MB)

Uchwała RMG w sprawie ustanowienia Medalu Księcia Mściwoja II (1.37 MB)

Uchwała w sprawie powołania Kapituły „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)” (107.37 KB)

Uchwała w sprawie zmiany składu Kapituły „Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)” (107.23 KB)

metryczka publikacji