BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja Turystyki i SportuKOMISJA TURYSTYKI I SPORTU

e-mail: ktis.rmg@gdansk.gda.pl
 1. Bumblis Marek - przewodniczący
 2. Zdanowicz Mirosław - wiceprzewodniczący
 3. Dzik Piotr
 4. Łęczkowski Władysław
 5. Pomaska Agnieszka
 6. Sielatycki Grzegorz
 7. Żubrys Aleksander
Obsługa techniczna p. Arleta Żuk pok. 121 tel. 323-70-29

Do zadań Komisji Turystyki i Sportu należy:
 • Tworzenie warunków dla właściwej organizacji i rozwoju turystyki
  w mieście jako gałęzi gospodarki.
 • Promocja turystyczna w kraju i na świecie.
 • Upowszechnianie turystyki jako formy spędzania czasu wolnego.
 • Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
 • Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w mieście.
 • Rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z turystyką, rekreacją i sportem.
 • Opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kultury fizycznej.
 • Współpraca z organizacjami młodzieżowymi.

 Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
23.10.2006 DOC 44 KB (44 KB) PDF 91 KB (43 KB)
25.09.2006 DOC 109 KB (109 KB) PDF 143 KB (94 KB)
30.08.2006 DOC 98 KB (5 KB) PDF 142 KB (37 KB)
21.06.2006 DOC (116 KB) PDF (63 KB)
17.05.2006 DOC 2 189 KB (DOC) (14 MB) PDF 630 KB (DOC) (34 KB)
17.04.2006 DOC (5 KB) PDF (5 KB)
15.02.2006 DOC (5 KB) PDF (8 KB)
25.01.2006 DOC (92 KB) PDF (17 KB)


 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
21.12.2005 DOC (100 KB) PDF (93 KB)
12.12.2005 DOC (5 KB) PDF (87 KB)
30.11.2005 DOC (79 KB) PDF (24 KB)
26.10.2005 DOC (5 KB) PDF (81 KB)
12.09.2005 DOC (5 KB) PDF (89 KB)
28.09.2005 DOC (170 KB) PDF (92 KB)
27.06.2005 DOC 157 KB (157 KB) PDF 187 KB (34 KB)
18.05.2005 DOC 74 KB (5 KB) PDF 106 KB (31 KB)
21.03.2005 DOC 265 KB (265 KB) PDF 312 (57 KB)
14.03.2005 DOC 53 KB (53 KB) PDF 119 KB (25 KB)
23.02.2005 DOC 115 KB (5 KB) PDF 162 KB (53 KB)
09.02.2005 DOC (190 KB) PDF (59 KB)
14.01.2005 DOC 38 KB (5 KB) PDF 85 KB (95 KB)


 Sprawozdania
rok Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
2005 DOC (54 KB) PDF (49 KB)


metryczka publikacji