BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja Samorządu i Ładu PublicznegoKOMISJA SAMORZĄDU I ŁADU PUBLICZNEGO

e-mail: ksilp.rmg@gdansk.gda.pl
 1. Żubrys Aleksander - przewodniczący
 2. Kosakowski Sławomir - wiceprzewodniczący
 3. Glinka Marek
 4. Gorecki Jarosław
 5. Oleszek Bogdan
 6. Sowiński Tomasz
 7. Tomaszewska Monika
Obsługa techniczna p. Irena Zieland pok. 113 tel. 323-70-33

Do zadań Komisji Samorządu i Ładu Publicznego należy:
 • Wewnętrzny ustrój gminy, związków gmin, jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego.
 • Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego.
 • Weryfikacja prawa miejscowego.
 • Interpretacja regulaminu Rady Miasta Gdańska i statutu miasta.
 • współdziałanie z Policją, Miejska Strażą Porządkową, Strażą Pożarną i innymi instytucjami w sprawie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Współdziałanie przy organizacji wyborów ławników do sądów powszechnych i członków Kolegium ds.. Wykroczeń.
 • Opiniowanie działań miasta z zakresu bezpieczeństwa i ładu publicznego.
 • Opiniowanie umów i porozumień w zakresie współpracy zagranicznej.
 • Opiniowanie programów współpracy z miastami partnerskimi.


Wnioski ze spotkania n. t. bezpieczeństwa: (26 MB)
Porządek posiedzenia komisji w dniu 21.03.2005: 24 KB (DOC) (24 KB)

 Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
28.08.2006 DOC 63 KB (63 KB) PDF 90 KB (99 KB)
26.06.2006 DOC (5 KB) PDF (64 KB)
22.05.2006 DOC 86 KB (5 KB) PDF 121 KB (6 KB)
24.04.2006 DOC 100 KB (100 KB) PDF 136 KB (8 KB)
27.03.2006 DOC 63 KB (5 KB) PDF 91 KB (62 KB)
13.02.2006 DOC (5 KB) PDF (38 KB)
23.01.2006 DOC (5 KB) PDF (41 KB)
 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
12.12.2005 DOC (5 KB) PDF (6 KB)
21.11.2005 DOC (83 KB) PDF (58 KB)
22.08.2005 DOC - PDF 4950 KB (85 MB)
27.06.2005 DOC 52 KB (52 KB) PDF 60 KB (3 KB)
07.05.2005 DOC 67 KB (67 KB) PDF 96 KB (25 KB)
21.03.2005 DOC 62 KB (62 KB) PDF 104 KB (7 KB)
14.02.2005 DOC 45 KB (45 KB) PDF 81 KB (49 KB)
10.01.2005 DOC 53 KB (5 KB) PDF 95 KB (57 KB)
01.01.2005 DOC - PDF (89 MB)
 Sprawozdania
Rok Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
2005 DOC (32 KB) PDF (59 KB)
metryczka publikacji