BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja Rozwoju PrzestrzennegoKOMISJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

e-mail: krp.rmg@gdansk.gda.pl
 1. Mękal Tadeusz - przewodniczący
 2. Lisicki Maciej - wiceprzewodniczący
 3. Bumblis Marek
 4. Chmiel Małgorzata
 5. Klimczyk Ryszard (rezygnacja z mandatu radnego w dniu 30 sierpnia 2006)
 6. Kasprowicz Janusz
 7. Putrycz Danuta
Obsługa techniczna p. Bogusława Pieklik pok. 111 tel. 323-70-21

Do zadań Komisji Rozwoju Przestrzennego należy:
 • Gospodarka przestrzenna - tworzenie podstaw i warunków do kształtowania ładu przestrzennego.
 • Polityka rozwoju budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej oraz inwestycji własnych miasta.
 • Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Opiniowanie i opracowanie projektów dotyczących wybranych elementów przestrzeni, najważniejszych z punktu widzenia rozwoju miasta.
 • Opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami, w tym spraw dotyczących ewidencji gruntów, rejestru gruntów, systemu informacji o terenie, tworzenie zasobów gruntów.
 • Współpraca z samorządami lokalnymi regionu gdańskiego w zakresie rozwoju wspólnej infrastruktury użytkowej.
 • Polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 • Strategia rozwoju przestrzennego miasta.
 • Polityka miasta w zakresie kształtowania środowiska zgodnie z potrzebami mieszkańców.
 • Opiniowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy
  w zakresie:
  • ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
  • ochrona środowiska morskiego,
  • ochrona powietrza,
  • ochrona powierzchni ziemi.
 • Polityka w zakresie dbałości o walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe gminy.
 • Ocena odpowiedzialności za skutki naruszenia stanu środowiska.
 • Polityka w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
  i leśnych.
 • Ocena stanu klęsk żywiołowych w rolnictwie i przedstawienie sposobu działań osłonowych.
 • Podejmowanie działań warunkujących pożądany gospodarczo i społecznie rozwój gospodarki rolnej na terenie miasta Gdańska.
 • Opiniowanie gospodarki gruntami pod względem zgodności
  z przepisami ochrony środowiska. Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
24.10.2006 DOC (5 KB) PDF (98 KB)
17.10.2006 DOC (5 KB) PDF (27 KB)
29.09.2006 DOC (5 KB) PDF (43 KB)
19.09.2006 DOC 137 KB (137 KB) PDF 201 KB (46 KB)
12.09.2006 DOC 287 KB (287 KB) PDF 399 KB (91 KB)
29.08.2006 DOC 231 KB (5 KB) PDF 309 KB (91 KB)
04.07.2006 DOC 147 KB (147 KB) PDF 216 KB (41 KB)
27.06.2006 DOC 194 KB (5 KB) PDF 263 KB (57 KB)
20.06.2006 DOC 174 KB (5 KB) PDF 258 KB (37 KB)
13.06.2006 DOC 38 KB (38 KB) PDF 105 KB (63 KB)
30.05.2006 DOC 150 KB (150 KB) PDF 271 KB (13 KB)
23.05.2006 DOC 138 KB (5 KB) PDF 216 KB (66 KB)
16.05.2006 DOC (84 KB) PDF (24 KB)
25.04.2006 DOC (5 KB) PDF (74 KB)
11.04.2006 DOC (187 KB) PDF (69 KB)
28.03.2006 DOC (156 KB) PDF (33 KB)
21.03.2006 DOC 197 KB (197 KB) PDF 280 KB (44 KB)
14.03.2006 DOC 103 KB (103 KB) PDF 218 KB (65 KB)
07.03.2006 DOC 147 KB (5 KB) PDF 229 KB (61 KB)
07.02.2006 DOC (5 KB) PDF (83 KB)
24.01.2006 DOC (5 KB) PDF (38 KB)
17.01.2006 DOC (205 KB) PDF (35 KB)
 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
20.12.2005 DOC (92 KB) PDF (14 KB)
13.12.2005 DOC (5 KB) PDF (88 KB)
06.12.2005 DOC (326 KB) PDF (86 KB)
29.11.2005 DOC (5 KB) PDF (7 KB)
22.11.2005 DOC (326 KB) PDF (68 KB)
15.11.2005 DOC (5 KB) PDF (75 KB)
08.11.2005 DOC (201 KB) PDF (22 KB)
25.10.2005 DOC (182 KB) PDF (65 KB)
11.10.2005 DOC (156 KB) PDF (99 KB)
04.10.2005 DOC 129 KB (5 KB) PDF 217 KB (33 KB)
27.09.2005 DOC (5 KB) PDF (32 KB)
20.09.2005 DOC (170 KB) PDF (16 KB)
06.09.2005 DOC (136 KB) PDF (6 KB)
23.08.2005 DOC (241 KB) PDF (71 KB)
28.06.2005 DOC (255 KB) PDF (210 KB)
21.06.2005 DOC 216 KB (5 KB) PDF 283 KB (17 KB)
14.06.2005 DOC 44 (44 KB) PDF 116 (66 KB)
07.06.2005 DOC 124 (124 KB) PDF 199 (74 KB)
31.05.2005 DOC 62 (62 KB) PDF 132 (76 KB)
17.05.2005 DOC 245 (5 KB) PDF 310 (44 KB)
26.04.2005 DOC 191 (5 KB) PDF 261 (22 KB)
19.04.2005 DOC 312 (312 KB) PDF 377 (1 KB)
05.04.2005 DOC 153 (153 KB) PDF 226 (17 KB)
15.03.2005 DOC 208 (5 KB) PDF 295 (7 KB)
08.03.2005 DOC 201 (201 KB) PDF 261 (3 KB)
15.02.2005 DOC 238 (238 KB) PDF 314 (4 KB)
08.02.2005 DOC 275 (5 KB) PDF 344 (58 KB)
01.02.2005 DOC 182 (182 KB) PDF 253 (26 KB)
11.01.2005 DOC 320 (5 KB) PDF 495 (58 KB)


 Sprawozdania
rok Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
2005 DOC (5 KB) PDF (75 KB)


metryczka publikacji