BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja RewizyjnaKOMISJA REWIZYJNA

e-mail: kr.rmg@gdansk.gda.pl
 1. Kosakowski Sławomir - przewodniczący
 2. Nowak Czesław - wiceprzewodniczący
 3. Adamski Jerzy
 4. Byczkowski Włodzimierz
 5. Chmiel Małgorzata
 6. Sielatycki Grzegorz
Obsługa techniczna p. Maria Topczewska pok. 109 tel. 323-70-18

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 • opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
 • podejmowanie czynności kontrolnych na wniosek Rady lub na wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu Rady po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Konwent Seniorów albo z własnej inicjatywy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie Zarządu,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie Prezydenta.
 • Komisja rozpatruje także:
  • skargi na działalność Zarządu oraz przygotowuje w tej sprawie przedmiotowe wnioski,
  • wyniki z kontroli przeprowadzone przez organy kontroli dotyczących zakresu działania Komisji Rewizyjnej,
  • sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.
 Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
11.07.2006 DOC 44 KB (44 KB) PDF 66 KB (36 KB)
26.06.2006 DOC 147 KB (5 KB) PDF 184 KB (15 KB)
03.04.2006 DOC (72 KB) PDF (96 KB)
20.03.2006 DOC (5 KB) PDF (83 KB)
13.02.2006 DOC (5 KB) PDF (96 KB)
23.01.2006 DOC (5 KB) PDF (56 KB)


 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
12.12.2005 DOC (5 KB) PDF (48 KB)
21.11.2005 DOC (50 KB) PDF (2 KB)
24.10.2005 DOC (5 KB) PDF (42 KB)
26.09.2005 DOC (107 KB) PDF (94 KB)
22.08.2005 DOC (5 KB) PDF (71 KB)
27.06.2005 DOC (5 KB) PDF (85 KB)
16.05.2005 DOC 68 (5 KB) PDF 142 (84 KB)
25.04.2005 DOC 35 (35 KB) PDF 102 (51 KB)
14.04.2005 DOC 54 (5 KB) PDF 127 (1 KB)
11.04.2005 DOC 84 (5 KB) PDF 145 (52 KB)
21.03.2005 DOC 84 (5 KB) PDF 149 (49 KB)
17.02.2005 DOC 36 (5 KB) PDF 97 (53 KB)
14.02.2005 DOC 59 (5 KB) PDF 124 (7 KB)
10.01.2005 DOC 54 (5 KB) PDF 125 (82 KB)


 Sprawozdania
rok Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
2005 DOC (5 KB) PDF (68 KB)


metryczka publikacji