BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja KulturyKOMISJA KULTURY

e-mail: kk.rmg@gdansk.gda.pl
 1. Gleinert Tadeusz - przewodniczący
 2. Meyer Barbara - wiceprzewodnicząca
 3. Grabarek-Bartoszewicz Elżbieta
 4. Kasprowicz Janusz
 5. Lisicki Maciej
 6. Olszewski Ryszard
 7. Włodarska Joanna
Obsługa techniczna p. Irena Dondziak pok. 207 tel. 323-70-39

Do zadań Komisji Kultury należy:
 • Polityka w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.
 • Ochrona zabytków.
 • Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków o wpisanie do rejestru zabytków zasługujących na to dóbr kultury.
 • Polityka w zakresie wymiany kulturalnej z zagranicą.
 • Proponowanie i opiniowanie zmian nazw ulic i nadania nazw nowym ulicom.
 • Wspieranie i patronat nad inicjatywami o charakterze kulturalnym.
 • Opiniowanie wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych
  w dziedzinie kultury.
 • Wspieranie organizacji pozarządowych (kulturalnych).
 • Promocja kulturalna miasta ("poprzez kulturę...").
 • Dbanie o lokalne dziedzictwo kulturalne.
 • Promocja kultury w mediach.

Porządek posiedzenia komisji w dniu 21.09.2006: 24 KB (DOC) (5 KB)

 Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
22.06.2006 DOC 35 KB (35 KB) PDF 58 KB (44 KB)
25.05.2006 DOC 53 KB (5 KB) PDF 80 KB (49 KB)
23.03.2006 DOC (80 KB) PDF (19 KB)
19.01.2006 DOC 95 KB (95 KB) PDF 176 KB (49 KB)


 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
15.12.2005 DOC (5 KB) PDF (52 KB)
29.11.2005 DOC (33 KB) PDF (26 KB)
25.10.2005 DOC (5 KB) PDF (43 KB)
22.09.2005 DOC (55 KB) PDF (75 KB)
23.08.2005 DOC (5 KB) PDF (15 KB)
23.06.2005 DOC 100 KB (5 KB) PDF 100 KB (24 KB)
12.05.2005 DOC 64 KB (5 KB) PDF 157 KB (84 KB)
21.04.2005 DOC 60 KB (5 KB) PDF 120 KB (98 KB)
24.03.2005 DOC 70 KB (71 KB) PDF 70 KB (57 KB)
10.02.2005 DOC Protokół nr 32 (96 KB) PDF 140 KB (48 KB)


 Sprawozdania
rok Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
2005 DOC (5 KB) PDF (11 KB)


metryczka publikacji