BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja Doraźna do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta GdańskaKOMISJA DORAŹNA DO PRAC NAD WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA GDAŃSKA

e-mail: ke.rmg@gdansk.gda.pl
  1. Bumblis Marek - przewodniczący komisji
  2. Koralewski Kazimierz - wiceprzewodniczący komisji
  3. Chmiel Małgorzata
  4. Grabarek - Bartoszewicz Elżbieta
  5. Kasprowicz Janusz
  6. Łęczkowski Władysław
  7. Mękal Tadeusz
Obsługa techniczna Katarzyna Kosatka pok. 109 tel. 323-70-19

Do zadań Komisji Doraźnej do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym należy:
  • Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska.

Pobierz:

Porządek posiedzenia komisji w dniu 27.09.2006: 23 KB (DOC) (5 KB)

 Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
11.07.2006 DOC 60 KB (5 KB) PDF 100 KB (59 KB)


 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
18.10.2005 DOC 157 KB (157 KB) PDF 165 KB (78 KB)
23.08.2005 DOC 51 KB (51 KB) PDF 77 KB (68 KB)
17.05.2005 DOC 57 KB (5 KB) PDF 80 KB (85 KB)
24.03.2005 DOC 73 KB (73 KB) PDF 92 KB (56 KB)
16.02.2005 DOC 43 KB (43 KB) PDF 66 KB (88 KB)


 Rok 2004
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
13.12.2004 - II cz. posiedzenia z 09.11.2004 DOC 74 KB (5 KB) PDF 91 KB (4 KB)
09.11.2004 DOC 47 KB (5 KB) PDF 61 KB (74 KB)


metryczka publikacji