BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja BudżetowaKOMISJA BUDŻETOWA

e-mail: kb.rmg@gdansk.gda.pl
 1. Kamiński Wiesław - przewodniczący
 2. Małkowska Maria - wiceprzewodniczący
 3. Byczkowski Włodzimierz
 4. Gleinert Tadeusz
 5. Głogowski Eugeniusz
 6. Koralewski Kazimierz
 7. Pomaska Agnieszka
Obsługa techniczna p. Arleta Żuk pok. 121 tel. 323-70-29

Do zadań Komisji Budżetowej należy:
 • Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.
 • Kontrola realizacji uchwały budżetowej.
 • Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
 • Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych miasta.

 Rok 2006
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
26.10.2006 DOC 61 KB (5 KB) PDF 112 KB (33 KB)
16.10.2006 DOC 807 KB (5 KB) PDF 374 KB (17 KB)
28.08.2006 DOC 101 KB (101 KB) PDF 148 KB (2 KB)
10.07.2006 DOC (5 KB) PDF (22 KB)
19.06.2006 DOC 250 KB (250 KB) PDF 247 KB (17 KB)
25.05.2006 DOC (58 KB) PDF (68 KB)
17.05.2006 DOC (5 KB) PDF (75 KB)
18.04.2006 DOC (5 KB) PDF (5 KB)
13.02.2006 DOC - PDF (86 KB)
16.01.2006 DOC 148 KB (5 KB) PDF 91 KB (16 KB)


 Rok 2005
Protokół z posiedzenia komisji z dnia Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
12-13.12.2005 DOC (5 KB) PDF (53 KB)
14.11.2005 DOC (97 KB) PDF (12 KB)
29.09.2005 DOC 90 KB (90 KB) PDF 100 KB (69 KB)
22.08.2005 DOC (5 KB) PDF (2 KB)
18.08.2005 DOC (5 KB) PDF (16 KB)
24.06.2005 DOC 183 KB (5 KB) PDF 205 KB (48 KB)
19.05.2005 DOC 61 KB (5 KB) PDF 90 KB (14 KB)
09.05.2005 DOC 156 KB (156 KB) PDF 128 KB (78 KB)
28.04.2005 DOC 61 KB (5 KB) PDF 84 KB (89 KB)
18.04.2005 DOC (5 KB) PDF (94 KB)
21.03.2005 DOC 147 KB (147 KB) PDF 156 KB (37 KB)
07.02.2005 DOC 215 KB (5 KB) PDF 199 KB (26 KB)
07.01.2005 DOC 118 KB (118 KB) PDF 154 KB (92 KB)


 Sprawozdania
rok Pobierz plik
Format Rozmiar Format Rozmiar
2005 DOC (5 KB) PDF (25 KB)


metryczka publikacji