BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


V sesja RMG 29 stycznia 2015

V sesja Rady Miasta Gdańska 29.01.2015

 

Na sesji 29 stycznia 2015 r. Rada Miasta Gdańska ogłosiła „rok 2015 Rokiem Pamięci o tych, którzy przybyli do Gdańska z dawnych kresów wschodnich Polski”. Podczas obrad rajcy zmienili też 34 statuty gdańskich dzielnic oraz w związku z nowelizacją ustawy o porządku i czystości w gminie - przegłosowali też 5 uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

    Na sesji miało też miejsce ślubowanie nowej radnej - Teresy Wasilewskiej. Objęła ona mandat w miejsce Piotra Grzelaka, którego mandat wygasł.

W trakcie obrad radni uchwalili też 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 • Klukowo-Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej;
 • Stare Przedmieście - rejon ulicy Lastadia;
 • Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej;
 • PKM – odcinek Kiełpinek Zachód.

Zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Wrzeszcz Górny rejon ulicy Sosnowej 2;
 • Główne Miasto rejon ulicy Mariackiej 1;
 • Główne Miasto rejon ulicy Kleszej;
 • Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mokrej;
 • Główne Miasto rejon ulicy Św. Ducha i ław mięsnych;
 • Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6;
 • Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125.

Ponadto, radni zmienili uchwałę nr LII/1151/14 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni. Radni zdecydowali również o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – rejon ulicy Braci Lewoniewskich i ulicy Kościuszki na zapleczu dawnej Kolonii Abbega.

Rada Miasta Gdańska podjęła też uchwałę w sprawie przyznania pomocy dla repatriantów z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańska, a także w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Dom przy Sercu”.

    Ponadto rajcy ustalili jednostkowe stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2015 rok. Radni ustalili  też kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto.  

    Warto też dodać, że w trakcie sesji Adrian Bednarski, ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ds. Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego przedstawił prezentację na temat wypracowanego modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

 

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

fot.  Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

metryczka publikacji