BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Samorządowcy z Ukrainy w Radzie Miasta Gdańska

      Zadania samorządu miejskiego oraz strategia jego rozwoju i planowania budżetu to główne tematy jakie 18 czerwca 2015r. poruszali ukraińscy samorządowcy na spotkaniu z Bogdanem Oleszkiem, przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.

Samorządowcy oraz specjaliści z zakresu administracji publicznej Ukrainy tj.:  Wiktor Meżejko, przewodniczący Zaporoskiej Rady Obwodowej (Marszałek), Leonid Berezynskyj, zastępca przewodniczącego Zaporoskiej Obwodowej Państwowej Administracji (Wicewojewoda),  Ewgen Udod, przewodniczący Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej,  Stanisław Mołokow, doradca przewodniczącego Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej ds. finansów oraz strategii rozwoju regionalnego i Larysa Nowak-Kaliajew, wykładowca Lwowskiego Regionalnego Instytutu Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy -  interesowali się też partycypacją obywatelską  oraz współpracą i relacjami z organizacjami pozarządowymi. 

Samorządowcy przebywali w Gdańsku w dniach 17-21 czerwca uczestnicząc w programie Study Tours to Poland dla profesjonalistów.  W jego ramach przyglądali się polskiemu systemowi administracji publicznej, polityce regionalnej oraz szkolnictwu wyższemu. Celem wizyty było zapoznanie się z polskimi doświadczeniami w zakresie reform ustrojowych, sukcesów i porażek polskiej demokracji, gospodarki wolnorynkowej i systemu oświatowego. Zdobytą wiedzę i doświadczenie działacze z Ukrainy wykorzystają do poprawy sytuacji w tych obszarach w swoim kraju. Program Study Tours to Poland jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, realizowanym we współpracy z Domem Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, który od 2004 roku pełni rolę operatora przedsięwzięcia w województwie Pomorskim.

- Spotkanie i bezpośrednia rozmowa z Panem Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska Bogdanem Oleszkiem była dla naszych gości cenną okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce – mówi Mavile Ablaieva, koordynator projektu Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku.

 

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

         
         
         
    

 

 

 

metryczka publikacji