BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Nauczyciele z Wileńszczyzny w Nowym Ratuszu

24 czerwca 2015 r. dyrektorzy i nauczyciele z polskich szkół i przedszkoli na Litwie spotkali się z Bogdanem Oleszkiem, przewodniczącym Rady  Miasta Gdańska.

Grupa 30 polskich  nauczycieli  przyjechała do Centrum Edukacji Nauczycieli  w Gdańsku, w którym  od 21 do 27 czerwca 2015 r. trwał  kurs dydaktyczny, którego tematem był  „Dyrektor szkoły liderem”. Oprócz szkoleń, wizytę uzupełniły wycieczki, imprezy kulturalne i spotkania z przedstawicielami samorządu oraz organizacji pozarządowych. Nauczyciele z Litwy  mieli też okazję zwiedzić  Nowy Ratusz oraz wziąć udział w wycieczce.

 - Odwiedziny to znakomite wzmocnienie więzi kulturowych z naszymi rodakami i jednoczesna promocja Gdańska - powiedział Bogdan Oleszek. Jesteśmy bardzo dumni z naszych związków z Wileńszczyzną i mam nadzieję, że grupa nauczycieli uzyska prawdziwy smak tego, co oferuje Gdańsk.

Jak powiedziała Bożena Kisiel  z Centrum Edukacji Nauczycieli, projekt współpracy Gdańska z polskimi nauczycielami realizowany jest już 20 lat.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

        * *  *

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową o współpracy miast Wilna i Gdańska z 27 sierpnia 1998 r. Art. 3 oraz porozumieniem między Zarządem Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Polską Macierzą Szkolną na Litwie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, realizowane jest już od ponad dwudziestu lat. Potwierdza ono więzi Gdańszczan z rodakami z Litwy, a także promuje nasze miasto za granicą. 

         
         
         
    

metryczka publikacji