BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Młodzieżowa Rada została wybrana

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA GDAŃSKA III KADENCJI ZOSTAŁA WYBRANA

W trakcie spotkań wyborczych zorganizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Smoleńska 5/7), w Szkołach Ekonomiczno – Handlowych (ul. Seredyńskiego 1a),  w VIII Liceum Ogólnokształcącym (ul. Kartuska 128), w Zespole Szkół Energetycznych (ul. Reja 25) , w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych (ul. Kołobrzeska 77) oraz w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących (ul. Subisława 22) – desygnowani przez uczniowskie samorządy elektorzy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wyłonili nową Młodzieżową Radę Miasta Gdańska.

Wybory do MRMG odbywały się w dniach od 12 do 19  października br. w sześciu okręgach wyborczych, pokrywających się z okręgami „dorosłej” Rady Miasta Gdańska. Kandydaci mieli po dwie minuty na zaprezentowanie swojej osoby, pomysłów i problemów młodzieży i miasta, którymi zamierzali się zająć w Młodzieżowej Radzie.

W skład Komisji Wyborczej wchodzili radni Miasta Gdańska reprezentujący Komisję Edukacji,  Komisję Samorządu i Ładu Publicznego, przedstawiciele Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego i Biura Rady Miasta Gdańska oraz dyrektorzy szkół wskazanych na siedzibę okręgów wyborczych.

Do zadań Młodzieżowej Rady należy m.in. inicjowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym i edukacyjnym, a także promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez poznawanie i upowszechnianie wiedzy o samorządzie.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska
Barbara Toczyńska Kijewska / Wydział Rozwoju Społecznego

Żaneta Geryk, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska:

"Mamy już w pełni ukształtowaną Młodzieżową Radę Miasta Gdańska. 19 października br. odbyły się ostatnie wybory w okręgu nr 6 w którym wybrano pięciu radnych uzupełniając tym samym wymaganą liczbę 34 radnych. Była to znakomita lekcja samorządności dla młodych ludzi. Najważniejsze, że prezentacje, debata i wybory odbyły  się w przyjaznej atmosferze. Moje doświadczenia z poprzednią MRMG były bardzo pozytywne, młodzi mają dużo pomysłów, są otwarci, kreatywni i gotowi do współpracy. Uważam, że warto wsłuchiwać się w głosy reprezentantów młodego pokolenia, a być może i przyszłych Radnych Miasta Gdańska."

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac w wielkiej sali obrad Rady Miasta przy ul. Wały Jagiellońskie 1, a jej kadencja trwa 2 lata.

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska została zwołana przez Bogdana Oleszka, przewodniczącego Rady Miasta Gdańska na 29 bm. o godzinie 14.00. pobierz porządek obrad:  1 sesja_MRMG (31 KB)

 SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GDAŃSKA   KADENCJA 2015-2017

OKRĘG WYBORCZY NR 1

1

Adrianna Wyrzykowska

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku

2

Michał Wlazło

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku

3

Dominik Klimas

Gimnazjum Nr 5 w Zespole Kształcenia Podstawowego
 i Gimnazjalnego Nr 5 w Gdańsku

4

Sandra Wróbel

Gimnazjum Nr 34 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
 Nr 5 w Gdańsku

5

Paulina Nowak

Gimnazjum Nr 11 w Gdańsku

 OKRĘG WYBORCZY NR 2

1

Mikołaj Grzanka

VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr VII w Gdańsku

2

Wiktor Sokół

VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr VII w Gdańsku

3

Grzegorz Wiśniewski

Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr VII w Gdańsku

4

Katarzyna Gulińska

VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr VI w Gdańsku

5

Roksana Kaczmarska

Technikum Nr 11 w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych
w Gdańsku

6

Eryk Filipczuk

Technikum Nr 12 w Zespole Szkół Samochodowych
w Gdańsku

7

Remigiusz Laskowski

Gimnazjum Nr 7 w Zespole Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku

8

Kacper Rutkowski

Gdańskie Liceum Autonomiczne w Gdańsku

 OKRĘG WYBORCZY NR 3

1

Olga Zaleska

VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

2

Andrzej Sadłek

VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

3

Iga Wojczys

XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

4

Ignacy Kwapisz

XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

5

Weronika Kuczyńska

Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku

 OKRĘG WYBORCZY NR 4

1

Nadia Bladowska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

2

Filip Górski

III Liceum Ogólnokształcące

3

Adrianna Strzyżewska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

4

Robert Łukaszewicz

Technikum Nr 1 w Gdańsku

5

Patryk Prabucki

Państwowe Szkoły Budownictwa

 OKRĘG WYBORCZY NR 5

1

Karolina Jankowska

XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

2

Paulina Włodarczyk

XXI Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

3

Maciej Ptaszyński

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 2  w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

4

Julian Lavrin

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Nr 2  w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

5

Krzysztof Komarzewski

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej

6

Michał Frańczak

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej

 OKRĘG WYBORCZY NR 6

1

Julia Chmielewska

XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych
 i Ogólnokształcących w Gdańsku

2

Sebastian Florczak

Gimnazjum nr 24 w Zespole Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 17 w Gdańsku

3

Zuzanna Wronkowska

Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych
w Gdańsku

4

Wojciech Formański

XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku

5

Marta Jędrzejewska

V Liceum Ogólnokształcące  w Gdańsku

          
         
         
         
         
    

metryczka publikacji