BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Dyżury dotyczące Spraw Społecznych

Dyżury dotyczące Spraw Społecznych 

 

W związku z zainteresowaniem mieszkańców na zorganizowanie spotkań dotyczących problematyki, profilaktyki i ochrony zdrowia we współdziałaniu z instytucjami ochrony zdrowia oraz polityki miasta w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku – zdecydowaliśmy się na cykliczne wspólne dyżury – mówi radna Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.

Dyżurować będą radni z Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia razem z urzędnikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  oraz Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta.

Najbliższy dyżur odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 15:00 w sali 007 Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Komisję reprezentować będzie radny Jacek Teodorczyk i radna Beata Dunajewska Dunajewska.

Monika Zawisza / Biuro Rady Miasta Gdańska

  *   *   *

Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia zaprasza na cykliczne dyżury w Radzie Miasta, które będą odbywać się w ostatni wtorek miesiąca od 15.30 do 16.00 (przed posiedzeniem Komisji).

Dyżurować będzie dwójka  Radnych Miasta Gdańska, oraz przedstawiciele  Wydziału Rozwoju Społecznego  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  

Szczególnie zapraszamy wszystkie osoby chcące uzyskać informację lub poradę w sprawach społecznych – socjalnych

 

metryczka publikacji