BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Biało-czerwony sztandar na Dworze Artusa

70. rocznica powrotu Gdańska do Macierzy oraz zawieszenia biało-czerwonego sztandaru na Dworze Artusa.

Rocznicowe obchody „Powrotu Gdańska do Macierzy”

W południe 27 marca 2015 roku żołnierze Marynarki Wojennej zawiesili biało-czerwony sztandar na Dworze Artusa. Po odegraniu mazurka Dąbrowskiego nastąpiło złożenie meldunku o gotowości przybyłych na uroczystość pododdziałów i przywitanie z Kompanią Reprezentacyjną Marynarki Wojennej. Meldunek dowódcy 3 Flotylli Okrętów kontradmirałowi Mirosławowi Mordelowi złożył dowódca kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej,  podporucznik Paweł Narloch.

Zebranych przywitał i wygłosił krótkie przemówienie Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska. Głos zabrał także prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Uroczystość uświetniła oprawa w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, która odegrała „Hymn do Bałtyku” oraz zaprezentowała m.in. utwory „Żołnierska nuta”  i wiązankę melodii filmowych.

Zakończony karabinową salwą pokaz musztry paradnej, wykonany przez  Kompanię Reprezentacyjną Marynarki Wojennej, był sygnałem do podziękowań dla kombatantów i młodzieży szkolnej obecnych na uroczystości.

Należy też dodać, że w godzinach przedpołudniowych, w obecności żołnierzy Marynarki Wojennej, kombatantów,  władz samorządowych i wojewódzkich, konsulów akredytowanych w Gdańsku zostały złożone wieńce na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Radzieckich przy Placu Zebrań Ludowych oraz przy pomniku „Tym Co Za Polskość Gdańska”.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Fot. W uroczystościach na Długim Targu udział wzięli konsulowie akredytowani w Gdańsku, wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak, wicemarszałek Województwa Pomorskiego Hanna Zych-Cichoń, prezydent Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, radni miasta Gdańska, kombatanci zrzeszeni w Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego, harcerze, przedstawiciele wojska,  służb mundurowych oraz młodzież innych instytucji.

metryczka publikacji