Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Uchwały Rady Seniorów w Gdańsku

Uchwała Nr I/1/18 Rady Seniorów w Gdańsku z  dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów w Gdańsku kadencji 2018-2020 Uchwała Nr 1 (95.18 KB)

Uchwała Nr I/2/18 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Seniorów w Gdańsku kadencji 2018-2020

Uchwała Nr 2 (100.77 KB)

Uchwała nr I/3/2018 Rady Seniorów w Gdańsku z  dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Seniorów w Gdańsku

Uchwała Nr 3 (2.3 MB)

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu działania Rady Seniorów w Gdańsku na 2019 rok

Uchwała Nr 4 (273.62 KB)
Uchwała Nr I/ 5/2018 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok w zakresie zadań na rzecz seniorów Uchwała Nr 5 (126.81 KB)
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rady Seniorów w Gdańsku wraz ze składem osobowym Uchwała Nr 6 (406.5 KB)

Uchwała Nr I/7/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie aktywizacji społecznej i zawodowej gdańskich seniorów

Uchwała Nr 7 (960.58 KB)

Uchwała Nr I/8/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. powołującej Radę Seniorów w Gdańsku

Uchwała Nr 8 (209.99 KB)

Uchwała nr I/9/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej seniorów w Gdańsku

Uchwała Nr 9 (732.86 KB)

Uchwała Nr I/10/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. powołującej Radę Seniorów w Gdańsku oraz jej statutu stanowiącego załącznik do w/w Uchwały.

Uchwała Nr 10 (292.54 KB)

Uchwala Nr I/11/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie problemów bezpieczeństwa seniorów w Gdańsku

Uchwała Nr 11 (959.44 KB)
Uchwała Nr I/12/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 18 września 2019 roku w sprawie upowszechniania edukacji i kultury wśród seniorów oraz budowania więzi międzypokoleniowych Uchwała nr 12 (495.23 KB)
Uchwała Nr I/13/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat budżetu Miasta Gdańska na 2020 r. w zakresie zadań na rzecz seniorów Uchwała nr 13 (487.62 KB)
Uchwała Nr I/14/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu działania Rady Seniorów w Gdańsku na 2020 rok Uchwała nr 14 (411.73 KB)
Uchwała Nr I/15/2020 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO) i Klubami Seniora Uchwała nr 15 (362.7 KB)

Uchwała Nr I/16/2021 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 22 września 2021 r. w sprawie działalności Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Gdańsku oraz niektórych innych, komplementarnych aspektów opieki i wspomagania osób starszych.

 

Uchwała Nr I/17/2021 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Wiesławy Stadnickiej.

 

Uchwała Nr I/18/2021 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Konecko.

Uchwała Nr 16 (149.45 KB)

 

Uchwała Nr 17 (103.43 KB)

 

Uchwała Nr 18 (102.97 KB)

 

Uchwała Nr I/19/2021 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie problemów ochrony środowiska naturalnego w Gdańsku, w aspekcie życia, zdrowia i rekreacji osób starszych

 

Uchwała Nr I/20/2021 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działania Rady Seniorów 2022 rok

Uchwała Nr 19 (315.19 KB)

 

Uchwała Nr 20 (328.99 KB)

 

Uchwała Nr I/21/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie bezpieczeństwa seniorów w Gdańsku

Uchwała Nr I/22/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Johannesa Kolatzka

Uchwała Nr I/23/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Jadwigi Jastrzębowskiej

Uchwała Nr 21 (178.36 KB)

 

Uchwała Nr 22 (305.68 KB)

 

Uchwała Nr 23 (306.07 KB)

 

Uchwała Nr I/24/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przygotowania Gdańska do sezonu letniego 2022 z uwzględnieniem propozycji dla seniorów

Uchwała Nr I/25/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie problemów i możliwości rozwoju Wyspy Sobieszewskiej w ocenie społeczności lokalnej, z uwzględnieniem wsparcia i aktywizacji seniorów

Uchwała Nr 24 (170.5 KB)

 

Uchwała Nr 25 (171.51 KB)

Uchwała Nr I/26/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie współpracy Rady Seniorów w Gdańsku z Radami Dzielnic Miasta Gdańska.

Uchwała Nr 26 (115.68 KB)

Uchwała Nr I/27/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie współpracy pomiędzy Radą Seniorów w Gdańsku a Młodzieżową Radą Miasta Gdańska

Uchwała Nr 27 (201.74 KB)

Uchwała Nr I/28/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów

Uchwała Nr I/29/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przekazania kandydatur podmiotów nominowanych do nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów

Uchwała Nr 28 (185.89 KB)

 

Uchwała Nr 29 (187.36 KB)

Uchwała Nr I/30/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie problemów i działań na rzecz środowiska senioralnego Dzielnicy Gdańsk - Śródmieście

Uchwała Nr I/31/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Seniorów w Gdańsku

Uchwała Nr I/32/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca w sprawie powołania Komisji Rady Seniorów w Gdańsku wraz ze składem osobowym

Uchwała Nr 30 (297.75 KB)

 

Uchwała Nr 31 (365.49 KB)

 

Uchwała Nr 32 (364.23 KB)  

Uchwała Nr I/33/2022 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działania Rady Seniorów na 2023 rok

Uchwała Nr 33 (335.2 KB)

 

Metryczka publikacji