BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Skarbnika Miasta Emilii Kosińskiej należy:

 • nadzór nad rachunkowością Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 • nadzór nad obiegiem i kontrolą dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,
 • koordynowanie prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego Miasta,
 • koordynowanie prac związanych z dostosowaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości Miasta do wymogów ustawowych, w tym podatku  VAT,
 • współudział w tworzeniu budżetu Miasta Gdańska i dokonywanych zmianach w budżecie,
 • nadzorowanie spraw realizowanych przez Wydział Finansowy,
 • współpraca z Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie organizacji rachunkowości,
 • współpraca z Komisjami Rady Miasta, a w szczególności z:
  • a) Komisją Strategii i Budżetu,
  • b) Komisją Rewizyjną.
metryczka publikacji