Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Skarbnika Miasta Emilii Kosińskiej należy:

 • nadzór nad rachunkowością Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
 • nadzór nad obiegiem i kontrolą dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,
 • koordynowanie prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego Miasta,
 • koordynowanie prac związanych z dostosowaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości Miasta do wymogów ustawowych, w tym podatku  VAT,
 • współudział w tworzeniu budżetu Miasta Gdańska i dokonywanych zmianach w budżecie,
 • nadzorowanie spraw realizowanych przez Wydział Finansowy,
 • współpraca z Gdańskim Centrum Usług Wspólnych w zakresie organizacji rachunkowości,
 • współpraca z Komisjami Rady Miasta, a w szczególności z:
  • a) Komisją Strategii i Budżetu,
  • b) Komisją Rewizyjną.
Metryczka publikacji