BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zadania Gdańskiej Rady Sportu

  1. Opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej

  2. Opiniowanie projektu budżetu w części dot. kultury fizycznej

  3. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. rozwoju kultury fizycznej

  4. Opiniowanie i inicjowanie programów dot. rozwoju bazy sportowej na terenie miasta Gdańska

  5. Współpraca z merytoryczną komisją Rady Miasta Gdańska

metryczka publikacji