Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zadania Gdańskiej Rady Sportu

  1. Opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej

  2. Opiniowanie projektu budżetu w części dot. kultury fizycznej

  3. Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. rozwoju kultury fizycznej

  4. Opiniowanie i inicjowanie programów dot. rozwoju bazy sportowej na terenie miasta Gdańska

  5. Współpraca z merytoryczną komisją Rady Miasta Gdańska

Metryczka publikacji