Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Danuta Janczarek
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 323
tel.: (+48 58) 323 63 23
fax: (+48 58) 323 63 87
e-mail: danuta.janczarek@gdansk.gda.pl

 

Zastępca Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
Anna Zajko
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 215
tel.: (+48 58) 323 62 15
e-mail: anna.zajko@gdansk.gda.pl

 

 

 

Metryczka publikacji