Uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego

Uwaga:

Z dniem 01.04.2017 r. obowiązki zarządzającego ruchem na drogach publicznych pełni Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miejski w Gdańsku.
Zarządzającym ruchem na drogach wewnętrznych pozostaje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Formularze do pobrania:

- brak -

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (pismo) o uzgodnienie projektu docelowej lub tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
  2. Projekty (dwa egzemplarze) wykonane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- brak -

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynna: pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341-20-41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Inżynierii Ruchu, ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk, tel. 58 55 89 827.

Tryb odwoławczy:

Do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

Podstawa prawna:

  1. Termin rozpatrywania wniosku określony jest w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960);
  2. Uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego: art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. – Ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);
  3. Wykonywanie projektów: Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Inne informacje:

- brak -