Adres:
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
NIP: 583-32-22-796
KRS: 0000651507
REGON: 366033639
tel.: +48 500 324 115
e-mail: sekretariat.gcm@gdansk.pl
strona www: multimediagdansk.pl

Organy spółki

Zarząd
Prezes Zarządu - Helena Chmielowiec

Rada Nadzorcza
Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Katarzyna Skopczyńska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Karol Kotz
Sekretarz Rady Nadzorczej - Magdalena Szredel

Zgromadzenie Wspólników
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Metryczka publikacji