BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Z-cy Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych: Wojciech Siółkowski

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy: Agnieszka Wasik

metryczka publikacji