BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Misja

Misją Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku jest zapewnienie zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jako alternatywy dla podróży realizowanych samochodami osobowymi poprzez wzrost niezawodności komunikacji miejskiej, komfortu podróżowania oraz bezpieczeństwa pasażerów.

metryczka publikacji