BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dialog techniczny w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego (773.61 KB)

Załącznik nr 1 - Zgloszenie do udziału w dialogu technicznym (14.57 KB)

Odpowiedzi na pytania (186.56 KB)

Odpowiedzi na pytania_23.08.2019 r. (317.83 KB)

Odpowiedzi na pytania_26.08.2019 r. (177.4 KB)

Odpowiedzi na pytania_27.08.2019 r. (154.93 KB)

Wykaz złożonych wniosków o dopuszczenie do udzialu w dialogu technicznym (324.11 KB)

Wykaz wykonawców zaproszonych do dialogu technicznego (333.43 KB)

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (213.58 KB)

metryczka publikacji