Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zbieranie rannych i chorych ptaków z terenów gminnych M. Gdańska, przyjmowanie rannych lub chorych drobnych dzikich ssaków przywiezionych przez Straż Miejską w Gdańsku wraz z opieką weterynaryjną.

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (69.25 KB, pdf)

Postępowanie prowadzone jest na   e-zamówienia :https://ezamowienia.gov.pl/

Metryczka publikacji