Zakup, dostawa i montaż wyposażenia szkół podstawowych w Gdańsku w ramach programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Postępowanie zamieszono i prowadzone jest na na: miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych

Na powyższej stronie prowadzonego postępowania są udostępniane:

  • wszystkie dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
  • oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu 

Metryczka publikacji