Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Świadczenie usług pomocniczych związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej:  miniportal Urzędu Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu: e-Zamówienia elektroniczne zamówienia publiczne

Na powyższej stronie prowadzonego postępowania są udostępniane:

  • wszystkie dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
  • oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
Metryczka publikacji