Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych oraz pomieszczenia 008 wraz z uzupełnieniem płotków przeciwśniegowychw budynku Nowego Ratusza w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (95.88 KB)

Na wskazanej stronie prowadzonego postępowania są udostępniane:

  • wszystkie dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym  postępowaniem,
  • oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ

 

Metryczka publikacji