Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych z obszaru energetyki, środowiska i klimatu na potrzeby miasta Gdańska

Postępowanie zamieszono i prowadzone jest na na: portalu e-zamówienia Urzędu Zamówień Publicznych

Na powyższej stronie prowadzonego postępowania są udostępniane:

  • wszystkie dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
  • oraz zmiany i wyjaśnienia treści SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu

Metryczka publikacji