Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Migracja usług Otwartych danych oraz Mapy z zasobów chmurowych producenta na zasoby chmurowe, którymi dysponuje ZTM, uruchomienie usługi Raportowania oraz świadczenie usług serwisowych

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00409555/01 z dnia 2023-09-22

Postępowanie prowadzone jest na: Platformie e-zamówienia

Metryczka publikacji