Publikacja archiwalna

Kompleksowy remont czterech mieszkań i pełne dostosowanie ich do potrzeb usług społecznych realizowanych przez PSONI w Gdańsku -2

Kompleksowy remont czterech mieszkań i pełne dostosowanie ich do potrzeb usług społecznych realizowanych przez PSONI w Gdańsku -2

Ogłoszenie o zamówieniu 08da8f41-ed96-1af4-2bbe-a10011dfbe95 (132.33 KB)

link do postepowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7d364268-bcdc-4c70-9eef-8f2eb5945966

Metryczka publikacji